KNX basic sertifiserings kurs

KNX basic sertifiseringskurs

26. September – 28. September 2018

Sted: Asker

 

KNX basic sertifiserings kurs

Building Automation Products Norway tilbyr i sammarbeide med Tekniska Byrån KNX Basic Sertifiseringskurs. Kurset gir grunnkompetanse for å kunne programmere og prosjektere KNX anlegg i bygg og bolig.

 

Praktisk opplæring:

Sted: Asker / Oslo

Når:

26. – 28. September 2018

Pris pr deltager:

kr. 12 500,- (eks. mva)

Påmelding KNX basic sertifiseringskurs

 

Påmeldingen din til KNX basick sertifiserings kurs er sendt! Vi tar kontakt med deg.

KNX basic sertifiserings kurset er i henhold til krav om KNX sertifisering fra KNX Association

• KNX Buss utstyr

• KNX TP Installasjon

• KNX Powerline PL110

• KNX RF

• ETS Prosjekt design: Basis

• ETS Prosjekt design: Avansert

• ETS Driftsetting

• ETS Diagnosering

 

• KNX System argumenter

• KNX System oversikt

• KNX TP Topologi

• KNX TP Telegram

Kurset består av:

Kurset består av en teoridel som webkurs over 2 dager*, samt 3 dager praktisk workshop med

etterfølgende eksamen. Eksamen må være bestått for å bli sertifisert. Gjennom sertifiseringen blir

man KNX-partner og får ytterligere fordeler ved bl.a kjøp av programvare og lisenser. Dette gir deg

en stor konkurransefordel med et system som er meget utbredt innen byggautomasjon. (* Tilsvarer

ca. 20 timer teori og kan gjennomføres i eget tempo).

 

Vi tar forbehold om min. antall påmeldinger til kursene. Ved for få påmeldinger forbeholder vi oss

retten til å gjøre endringer i tid/sted.

 

Kursavgiften:

Kursavgiften inkluderer nødvendig undervisningsmateriell kaffe/lunsj de tre dagene man er på praktisk kurs.

Kursdeltakere må selv besørge reise til det aktuelle stedet, samt overnatting og bespisning ut over

det som er nevnt ovenfor. Detaljert info sendes til de påmeldte direkte på et senere tidspunkt.

 

Webkurset kan startes så snart påmelding er registrert.